Logo

Ervaringstheater

Soms bewegen de bezoekers zich buiten in een bekende omgeving met een koptelefoon, soms spelen ze een spel met een groep in een voorstelling of ondergaan ze een persoonlijk ritueel in een kleine ruimte. Soms heb je als bezoeker invloed op de video-installatie of beinvloed je het verloop van de handelingen van een live acteur. Ervaringstheater heeft vele vormen om de toeschouwer op een andere manier te betrekken bij de voorstelling.

In onze huidige maatschappij, waarin de digitale wereld een steeds grotere rol speelt, is ook een steeds grotere behoefte naar een unieke ervaring of interactie. Ervaringstheater is sinds 2005 een term waar binnen verschillende makers vormen zoeken. En waarin weer nieuwe termen zijn ontstaan zoals interactie, immersief theater, gamification. 

Door een ervaring te ondergaan in de voorstelling wordt de toeschouwer op een ander level geraakt. Opgeroepen emoties krijgen een andere lading doordat het handelen van de toeschouwer daadwerkelijk gevolgen heeft voor het verloop van de situatie. Dat kan aanzetten tot reflectie en bewust maken van het eigen handelen of emoties rond de inhoud van de voorstelling.

De theaterkrant verwoord het als volgt: ‘Ervaringstheater nodigt de toeschouwer uit om de werkelijkheid net op een andere manier te ervaren en hierdoor zelfstandig een ontwikkeling door te maken. Door de theatrale context is hij/zij zich van een toeschouwende rol bewust en kan hij/zij hierop reflecteren.... Door onderdeel te zijn van een proces en nieuwe verbindingen aan te gaan, met de wereld, het kunstobject, maar vooral ook met anderen, reikt de ervaring en het ‘worden’ verder dan de afgebakende contouren van de voorstelling. De ervaring neemt de toeschouwer na afloop van de voorstelling mee de wereld in. Het is als het ware een nieuwverworven belichaamde kennis, een extra sensitiviteit, die zorgt voor een nieuw perspectief op het alledaagse.’

Ervaringstheater is voor mij een manier om mechanismen in de samenleving bloot te leggen. Zo laat ik de toeschouwer via interactie kijken naar hun eigen gedrag of emoties, reflecteren op een systeem waar binnen we handelen. Ik ben vanuit de interactie altijd bezig met onderzoeken hoe ver ik mijn publiek kan meenemen, deelgenoot en onderdeel kan maken van de voorstelling. Hoever ga je mee in een voorstelling en waar begint en eindigt jouw persoonlijke verantwoordelijkheid? Hoeveel vrijheid kan ik het publiek geven en toch controle houden over de beleving?

Een ervaring die elke keer anders is door het publiek die bepaalt en beleeft. 

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/over-de-zin-en-betekenis-van-het-ervaringstheater/